Statik Proje Hizmet Bedeli Hesaplama Programı (2018)
___________________________________________________________________________________________________________________________

Kaynak: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası proje ve fenni mesuliyet hizmet bedelleri 2018

   :: Yapı Genel Bilgileri

Yapı Alanı (YA) (m2) :
 

İnş. Müh. Hizmet Oranı (İMHO) :
 

   :: Proje Yineleme Katsayısı (PYK)

Proje Sayısı :
 

   :: Bölge Katsayısı (BK)

Şube :
  

Temsilcilik :
 

   :: Yapı Sınıfı Katsayısı (YSK)

Taşıyıcı Sistem :
 

Temel Sistemi :
 

   :: Yapı Türü

Yapı Sınıfı :
 
 

Yapı Grubu :
 

   :: Hizmet Bölümleri (HB)